Media

Ledare inom akademisk forskning och industrins best practice

Vårt team har en gedigen akademisk bakgrund inom planering och styrning av leveranskedjan. Ända sedan RELEX grundades har vi byggt på våra kunskaper genom att arbeta med ledande företag i ett tiotal länder.
Möt vår ledning